Home » Zboží » Tlumivky pro výbojky jsou indukční předřadníky

Tlumivky pro výbojky jsou indukční předřadníky

Pouliční lampy patří k nejstarším typům svítidel vůbec. Míjíme je obvykle bez povšimnutí, ačkoli vykonávají velmi dobrou práci, a tuto službu oceníme zpravidla ve chvíli, kdy dojde k výpadku elektrické energie v celé ulici. Ačkoli není povinností obcí a měst veřejné osvětlení budovat a uvádět do provozu, je dnes součástí běžného standardu, který přispívá k větší bezpečnosti na veřejném prostranství.
lampa pouličního osvětlení
Uvnitř pouličních svítidel se zpravidla, až na malé výjimky, nachází výbojky, kde pod vysokým tlakem dochází k procesu elektrického výboje zapálených sodíkových par, případně halogenidové nebo rtuťové směsi. Každá z nich potřebuje pro svou práci několik regulačních prvků – zapalovač (startér), kondenzátor a tlumivku. Součástí svítidla je také pochopitelně reflektor, který odráží vyzařované světlo skrze kryt požadovaným směrem.

Tlumivku najdeme i ve starých zářivkách

Tlumivky pro výbojky https://www.lightpark.cz/tlumivky-pro-vybojky/ se liší svou konstrukcí, tedy velikostí feritového jádra a vinutím cívky. Některé z nich mohou mít i velké rozměry a hmotnost přesahující 15 kg. Funkcí tohoto zařízení je po zapálení hořáku zapalovačem udržovat potřebné parametry pro běh svítidla, jedná se tedy o tzv. indukční neboli elektromagnetický předřadník.
S tlumivkou se setkáme nejen u vysokotlakých baněk sodíkových nebo metalhalogenidových, je přítomna prakticky ve všech starších typech osvětlovací techniky na principu elektrického výboje uvnitř baňky. Patří sem tedy i nízkotlaké zdroje, jako jsou zářivky, ostatně pokud rozeberete staré zářivkové těleso, tlumivku jistě nepřehlédnete, svou velikostí nápadně vyčnívá nad ostatní součástky.
osvětlená ulice ve večerním městě
V moderních svítidlech již nacházíme mnohdy tzv. elektronické, neboli digitální předřadníky, které nahrazují své indukční předchůdce, a vykazují velmi dobré vlastnosti. Nejčastěji se s nimi setkáte u moderních kompaktních zářivek.