Home » Finance » Finance všedních dnů

Finance všedních dnů

Brouzdáte-li po internetu, či posloucháte různé relace a zprávy, tak se můžete dozvědět, že dnes převážně lidé rozmýšlejí o svých financích, kariéře, méně o rodině a vztazích. Co se týká firem a drobných živnostníků, ti řeší své finanční problémy každý den.
 
Máme v naší zemi už dost milionářů a lidé v tak zvané střední tříděmají též slušné výdělky. Mnozí bez problémů stíhají splácet své závazky, více dokážou ušetřit nebo své peníze investují.
 investice, nákup kryptoměny
Ale převážná část obyvatel v té nižší třídě, do které se řadí svobodné matky, důchodci, dělníci a mnoho jiných profesí, ti všichni musí počítat každou korunu, aby vyšli. Protože mnozí z nich splácejí spotřební úvěry nebo exekuce. Toto vše je velmi úzce spojené s bydlením a následně s osobními vztahy převážně v rodinách.
 plánování financí při podnikání
Je velmi smutné, že co se týká zadluženosti, tak více než jedna třetina našich obyvatel má dluhy. A dost velké. Ale mnozí lidé je nedokážou splácet včas, takže se to formou stresu a starostí se splácením, kde na to vzít, odráží dlouhodobě na jejich zdraví. Zde je důležité, aby si tito lidé nechali poradit od odborníků, jak z toho“začarovaného kruhu“ vyjít ven. Pokud si toto uvědomí a vyhledají pomoc, tak v tomto případě je pro ně důležité, aby tyto
·         rady odborníků a právníku byly pro ně zadarmo. Stačí, že kromě svého prvotního dluhu musí řešit absurdní poplatky, úroky z úroků atd. Toto se delší dobu projednává v naší poslanecké sněmovně a ve vládě. Ale je smutné, že skutečná pomoc v tomto směru je stále jaksi vzdálená.
 
Protože každá domácnost je jiná, má jinou spotřebu, jiné rodinné zázemí a hlavně jiný příjem, tak podle toho nakládá se svými financemi. Lidé jsou dnes dost nároční. A netýká se to jen mladší generace. Mnoho vypůjčených peněz se utratí za nepotřebné věci, dárky, dovolené, zbytečný přepych. Jakoby lidé nebyli vychovávaní k tomu, že se na určité potřeby musí ušetřit.
 spočítat, kolik mám peněz
Finanční gramotnosti se už konečně učí na některých školách. To jepro našimladou generaci velkým přínosem. Protože když to nevědí dospělí, tak snad naše děti se naučí své finance dobře spočítat a pohlídat.